Sol Gironès, empresa referència en l'AUTOCONSUM i en solucions d'Energia Sostenible, els podem oferir el servei de la retirada d’AMIANT i la implantació de sistemes de generació d’energia a partir d’instal·lacions fotovoltaiques.

Sol Gironès, empresa referència en l'AUTOCONSUM i en solucions d'Energia Sostenible, els podem oferir el servei de la retirada d’AMIANT i la implantació de sistemes de generació d’energia a partir d’instal·lacions fotovoltaiques.

Segons normativa de la Generalitat de Catalunya, d’aquí a l’any 2032, i el 2028 en els edificis públics, tot l’amiant ha de ser retirat de Catalunya

Nota de premsa de la Generalitat: Pla nacional d'erradicació de l'amiant per 2023

Des de SOLGIRONÈS us oferim el sistema d’instal·lació de claus en mà que engloba els següents termes:

Com bé saben, a dia d’avui, el preu de l’electricitat és altíssim, és per això que la instal·lació d’energia fotovoltaica pot representar un major estalvi i un augment de la competitivitat per tot tipus d’ empreses, certament a nivell industrial com també en el camp català.