Sol Gironès, empresa referència a l'AUTOCONSUM i en solucions d'Energia Sostenible, us podem oferir el servei de la retirada d’AMIANT i la implantació de sistemes de generació d'energia a partir d’instal·lacions fotovoltaiques.

Sol Gironès, empresa referència a l'AUTOCONSUM i en solucions d'Energia Sostenible, us podem oferir el servei de la retirada d’AMIANT i la implantació de sistemes de generació d'energia a partir d’instal·lacions fotovoltaiques.

Segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, d'aquí a l'any 2032, i el 2028 als edificis públics, tot l'amiant ha de ser retirat de Catalunya

Nota de premsa de la Generalitat: Pla nacional d'erradicació de l'amiant pel 2032.

Des de SOLGIRONÈS us oferim el sistema d'instal·lació de claus en mà que engloba els termes següents:

Com bé saben, a dia d'avui, el preu de l'electricitat és altíssim, per la qual cosa la instal·lació d'energia fotovoltaica pot representar un estalvi més gran i un augment de la competitivitat per tot tipus d'empreses, certament a nivell industrial així com en el camp català.