INVERSIÓ

Innovar en l’estratègia empresarial.

Un dels principis de Grup Solgironès és la innovació en la estratègia empresarial, evitant els models convencionals de desenvolupament i apostant per la diversificació. És per això que, amb una visió àmplia de negoci, apostem per la inversió en diferents sectors, obrint nous mercats i nous compromisos empresarials.

Proactius en la inversió.

Grup Solgironès va sempre un pas endavant buscant la diversificació del capital i invertint en noves oportunitats. Això és possible gràcies al teixit de la nostra organització, que ens permet oferir un ampli coneixement de la gestió empresarial i del desenvolupament del mercat, avalat per una mentalitat oberta i flexible, i fugint dels models de creixement tradicionals.