INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

L’energia solar tèrmica consisteix en l’absorció dels rajos solars transformant-los en energia calòrica mitjançant l’ús de panells solars tèrmics, reduint l’emissió de gasos contaminants i disminuint la dependència dels combustibles fòssils. Amb aquesta energia podrem escalfar aigua o altres líquids a temperatures entre 4º i 50º.

Amb un cost de manteniment molt baix, aquestes instal·lacions concentren l’escalfor del sol acumulada en uns panells anomenats col·lectors  que també tenen la capacitat d’emmagatzemar l’energia per a continuar exercint la seva activitat independentment de les condicions meteorològiques i encara que sigui de nit.

Aquesta aigua calenta es podrà fer servir per a usos domèstics, sanitaris, i industrials, o per a la producció d’energia mecànica.

APLICACIONS PER A LES INSTALACIONS TERMIQUES

 • A la llar: per a la cuina, per a escalfadors d’aigua, per a calefacció….
 • A la indústria: per a crear electricitat de manera indirecta, escalfant l’aigua en tancs gegants fins convertir-la en vapor per a moure turbines i generar electricitat. Són les anomenades plantes d’energia solar tèrmica.

A Solgironès disposem també del sistema solar compacte per TERMOSIFÓ, un procés en el que el líquid circula pels conductes de l’equip sense necessitat de ser impulsat per bombes, simplement es mou per la diferència de densitats entre un líquid fred i el calent, el fred pesa més que el calent.

El principal avantatge d’aquest tipus de sistemes és la seva senzillesa ja que:

 • No necessita alimentació elèctrica
 • No necessita cap bomba d’aigua
 • No ocupa espai en l’interior de l’habitatge
 • El muntatge és relativament senzill ja que és un únic pack

AIGUA CALENTA SOLAR INDIVIDUAL

Tots els sistemes solars de producció d’aigua calenta funcionen amb el mateix principi: un captador transforma la radiació solar en calor que es fa servir per a l’escalfament de l’aigua en un dipòsit. L’energia solar queda emmagatzemada per a poder-la fer servir en qualsevol moment del dia o de la nit. La disponibilitat permanent d’aigua calenta a la temperatura desitjada es pot garantir amb un sistema complementari amb energia tradicional (electricitat, gas, gasoil,…) que es pot integrar en el mateix dipòsit solar.

Durant els mesos de gran insolació l’energia solar és suficient per a cobrir la totalitat de la demanda d’aigua calenta sanitària.

Una instal·lació normal d’aigua calenta per a un habitatge es composa de:

 • Uns captadors solars, instal·lats normalment a la coberta de l’edifici, orientats al sud i inclinats entre 20º i 45ª respecte de la horitzontal
 • Un dipòsit d’acumulació, situat normalment a l’interior de l’habitatge
 • D’altres components com vàlvules, bombes, elements de regulació, …

Sovint, amb un únic element compacte que integra els captadors solars i el dipòsit d’acumulació és suficient per al consum d’aigua calenta per a un habitatge particular.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA EN APLICACIONS COL·LECTIVES

L’energia solar té diferents usos:

 • ACS (aigua calenta sanitària)
 • CALEFACCIÓ (radiadors i terres radiants)
 • PISCINES (allargant la temporada de bany)

Però aquests usos no es limiten només a habitatges particulars, també es poden beneficiar dels avantatges de l’ús d’aquest tipus d’energia hotels, residències, càmpings, edificis d’habitatges col·lectius, hospitals, centres esportius….

En el cas de les aplicacions col·lectives el principi és el mateix, encara que la superfície de captació solar necessària és molt més gran. La instal·lació solar pot produir de manera satisfactòria el 80% de les necessitats anuals, la resta es compensa amb fonts d’energia convencionals.