FAROLES SOLARS

Els dispositius d’il·luminació solar constitueixen per ells mateixos petites centrals fotovoltaiques. Durant el dia capten l’energia del sol, emmagatzemant-la en una bateria per poder encendre les llums durant la nit.

Es tracta d’elements que transformen l’energia emmagatzemada en la bateria en llum, per això sempre es fan servir llums eficients per aprofitar al màxim l’energia captada: LEDS, làmpades de sodi o fluorescents, descartant totalment les bombetes incandescents degut al seu alt consum d’energia.

Un factor a tenir en compte pel comprador d’una farola és la variabilitat del seu rendiment durant tot l’any, ja que el sol no incideix amb la mateixa potència durant totes les estacions de l’any, essent sempre major l’energia que rep a l’estiu que a l’hivern i essent també major la diferència entre ambdues estacions tant com ens allunyem de l’equador.

Així en zones de clima temperat (Europa, bona part de Xile, Argentina….) les diferències d’incidència de l’energia solar entre hivern i estiu són molt marcades, essent menys perceptibles en àrees tropicals i subtropicals (Mèxic, Cuba, Panamà, Perú, Illes Canàries,…) on el sol és bastant fort durant tot l’any.

A Solgironès disposem de les millors faroles solars del mercat per a la il·luminació d’espais públics i privats, combinant la última tecnologia i qualitat amb un disseny avançat i modern a un preu sense competència.